Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2015-2016.

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2015-2016.

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν κριθεί οργανικά υπεράριθμοι (προηγούνται στις τοποθετήσεις) και όσοι βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ, να αποστείλουν αίτηση ? δήλωση τοποθέτησης αναγράφοντας τα σχολεία με τη σειρά προτίμησης, στα γραφεία της Διεύθυνσης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή fax έως 03-09-2015 . 
Τα λειτουργικά κενά ανά σχολείο είναι όπως εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα.

Πίνακας λειτουργικών κενών.

Tags: