Τράπεζα επιστημονικών εργασιών

Σας υπενθυμίζουμε ότι  στον ιστοχώρο  της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Στ. Ελλάδας (pdeste.gr), στην κατηγορία  υπό τον τίτλο «Τράπεζα επιστημονικών εργασιών»,  κάθε συνάδελφος  μπορεί να καταθέσει τη μεταπτυχιακή ή διδακτορική εργασία του, που αφορά την εκπαίδευση. Στόχος είναι να αποτελέσει σημείο αναζήτησης από άλλους ερευνητές, που αναλαμβάνουν εργασίες σχετικές με την εκπαίδευση.

Διαβάστε τη συνέχεια του εγγράφου.

Tags: