Τροποποίηση ωρολογίου προγράμματος των ΓΕΛ ως προς το μάθημα της Φυσικής Αγωγής