Υλοποίηση πράξης «Ολοκληρωμένες υπηρεσίες ενίσχυσης Ψηφιακής Ασφάλειας και Εμπιστοσύνης» και πραγματοποίηση ενημερωτικής ημερίδας.