Χαιρετισμός του νέου Περιφερειακού δ/ντή Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας.