Χαρακτηρισμός οργανικά υπεραρίθμων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το ΠΥΣΔΕ Ν. Ευρυτανίας στη συνεδρίαση στης 24-06-2015 με την πράξη 7 χαρακτήρισε οργανικά υπεράριθμους ονομαστικά τους εκπαιδευτικούς του πίνακα Α΄, και υπολόγισε τα οργανικά κενά των σχολείων της περιοχής ευθύνης του όπως εμφανίζονται στον πίνακα Β΄ . Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίστηκαν υπεράριθμοι (πίνακας Α΄) να καταθέσουν αίτηση τοποθέτησης κατά σειρά προτίμησης σε σχολείο έως την Παρασκευή 26-06-2015 και ώρα 12:00 στα γραφεία της ΔΔΕ Ευρυτανίας.

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση και τους πίνακες.

Tags: