Χορήγηση άδειας εισόδου

Απαντώντας στο από 13-04-2016 αίτημά σας για χορήγηση άδειας σε εκπροσώπους της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής και του Κολεγίου Περρωτής, για επισκέψεις τους σε σχολικές μονάδες Δ/θμιας Εκπ/σης, προκειμένου να ενημερώσουν τους τελειόφοιτους μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου σχετικά με τις σπουδές στον Αγροδιατροφικό τομέα, σας γνωρίζουμε ότι επιτρέπουμε τις επισκέψεις.
Οι επισκέψεις θα πραγματοποιηθούν μέχρι τη λήξη των μαθημάτων του σχολικού έτους 2015-2016 με ευθύνη του Διευθυντή και του Συλλόγου Διδασκόντων των σχολικών μονάδων.

Δείτε το σχετικό έγγραφο.

Tags: