Χορήγηση άδειας εισόδου

Απαντώντας στο από 25-04-2016 έγγραφό σας που αφορά σε έγκριση επιμορφωτικών δράσεων και επίσκεψης οχήματος σε σχολικές, σας γνωρίζουμε ότι:
Επιτρέπουμε τις επισκέψεις εκπαιδευτικών Γερμανικής Γλώσσας σε Δημοτικά Γυμνάσια και Γενικά Λύκεια για το σχ. έτος 2016-2017, προκειμένου να παρουσιαστούν εκπαιδευτικές δραστηριότητες και οι εκπαιδευτικοί και μαθητές να έρθουν σε επαφή με τη γλώσσα και τον πολιτισμό της Γερμανίας.
Οι δραστηριότητες απευθύνονται σε μαθητές που διδάσκονται το μάθημα των Γερμανικών και πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα με την ηλικία και το επίπεδο των μαθητών.
Η διαδικασία θα γίνει σε συνεννόηση και συνεργασία με τον Σχολικό Σύμβουλο Γερμανικής γλώσσας, τον Διευθυντή και το σύλλογο διδασκόντων των σχολικών μονάδων, χωρίς τη χρήση ή διανομή οποιουδήποτε διαφημιστικού υλικού και χωρίς να παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία των σχολείων.
Οι μαθητές θα απασχοληθούν μέχρι δύο διδακτικές ώρες.

Δείτε το σχετικό έγγραφο.

Tags: