Χρονοδιάγραμμα για τη διενέργεια του εμβολιασμού για την επανεμφάνιση της λύσσας.