Χρόνος άσκησης των καθηκόντων του διευθυντή και του υποδιευθυντή των ΣΕΚ, ΙΕΚ, ΣΔΕ και ΚΔΒΜ.

Σας υπενθυμίζουμε ότι στο άρθρο 27, παρ. 2 του νόμου 4186/2013 (ΦΕΚ 193Α) αναφέρονται τα εξής: ?Ο χρόνος άσκησης των καθηκόντων του διευθυντή και του υποδιευθυντή των ΣΕΚ, ΙΕΚ, ΣΔΕ και ΚΔΒΜ λογίζεται και ως χρόνος άσκησης διδακτικών καθηκόντων?.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΠΑΘΗΣ

Tags: