Ωρολόγια Προγράμματα Ημερησίου Γενικού Λυκείου 2015-16.

ΘΕΜΑ: Ωρολόγια Προγράμματα Ημερησίου Γενικού Λυκείου

Σας ενημερώνουμε ότι για το σχολικό έτος 2015-2016:
τα Ωρολόγια Προγράμματα των Α΄ και Β΄ τάξεων του Ημερησίου Γενικού Λυκείου καθορίζονται με τον ν. 4186/2013 (ΦΕΚ Α΄ 193) και
το Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Γ΄ τάξης του Ημερησίου Γενικού Λυκείου καθορίζεται με τον ν. 4327/2015 (ΦΕΚ Α΄ 50).

Tags: