1ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα «Αναβίωση της κλασικής Ολυμπιάδας»