14ο Σεμινάριο για εκπαιδευτικούς και εργαστήριο του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος.

Σας γνωστοποιούμε ότι το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος διοργανώνει:
το 14ο Σεμινάριο για εκπαιδευτικούς με τίτλο: «Διδάσκοντας για το Ολοκαύτωμα στην Ελλάδα» και  εργαστήριο με την ίδια θεματική σε συνεργασία με το Εβραϊκό Ιστορικό Ινστιτούτο CENTROPA.
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις 26 και 27 Φεβρουαρίου 2015 στην Αθήνα, στο Ινστιτούτο Θερβάντες (Μητροπόλεως 23) και στο Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος (Σύνταγμα, Νίκης 39) και το εργαστήριο στις 28 Φεβρουαρίου 2015, στο Ινστιτούτο Θερβάντες (Μητροπόλεως 23) και μπορούν να τα παρακολουθήσουν, χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, εκπαιδευτικοί Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης.
Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων παρακαλούνται να διευκολύνουν τους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να συμμετάσχουν αναδιαμορφώνοντας το Ωρολόγιο Πρόγραμμα της σχολικής μονάδας ώστε να μην παρακωλύεται η εκπαιδευτική διαδικασία.
Για περισσότερες πληροφορίες, oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 210-3225582, στην ιστοσελίδα www.jewishmuseum.gr και στο e-mail info@jewishmuseum.gr.

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ

 

ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

 

 

 

 

 

ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΡΛΑ

 

Tags: