15ο Διεθνές Συνέδριο για κίνητρα

Με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνουμε ότι το Τμήμα Ψυχολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης διοργανώνει το 15th International Conference on Motivation (ICM 2016) στη Θεσσαλονίκη, 24 - 27 Αυγούστου 2016, στους σύγχρονους χώρους του Κέντρου Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α) του ΑΠΘ. Το συνέδριο διοργανώνεται σε συνεργασία με τη διεθνή επιστημονική εταιρεία EARLI SIG8: Motivation and Emotion, και έχει ως θέμα ?The odyssey to the Ithaca of learning: motivated persons, challenging contexts?.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες στο σχετικό έγγραφο.

Tags: