2η Ανακοίνωση 9ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Καθηγητών Πληροφορικής