22ο Διεθνές Συμπόσιο Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας.

Σας ενημερώνουμε ότι ο Τομέας Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διοργανώνει το 22ο Διεθνές Συμπόσιο Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας. Παράλληλα θα πραγματοποιηθεί διημερίδα με θέμα «Διγλωσσία και Δίγλωσση Εκπαίδευση: Ανάπτυξη Γλωσσικών και Γνωστικών Δεξιοτήτων σε Διαφόρους Τύπους Διγλωσσία»
Δείτε το σχετικό έγγραφο.

Tags: