4ος Μαθητικός Διαγωνισμός School Lab.

4ος Μαθητικός Διαγωνισμός βίντεο

Σας ενημερώνουμε ότι το Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του ΥΠαιΘ, το Βρετανικό Συμβούλιο και η Science Communication (SciCo) συνδιοργανώνουν στο πλαίσιο του διαδραστικού προγράμματος School Lab του Βρετανικού Συμβουλίου τον 4ο Μαθητικό Διαγωνισμό βίντεο.   
          Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού σχολείου και όλων των τάξεων του Γυμνασίου, δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων της χώρας.  Η διάρκεια του προγράμματος θα είναι  από Δευτέρα 26 Ιανουαρίου έως Δευτέρα 9 Μαρτίου 2015, τελική προθεσμία υποβολής των βίντεο.

Ενημερωτικό δελτίο για το SchoolLab

Tags: