5η Ανακοίνωση 9ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Καθηγητών Πληροφορικής.


9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής
με θέμα:
«Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ? Καινοτόμες Παιδαγωγικές Πρακτικές»
Το συνέδριο θα διεξαχθεί από 24 έως 26 Απριλίου 2015 στην πόλη της Καστοριάς και τελεί υπό την αιγίδα του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
Δείτε την 5η ανακοίνωση του συνεδρίου.

Tags: