9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής - πρόγραμμα.