Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» και «Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης» του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της Γ΄ τάξης των Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2015-2016

Ενημέρωση για την διεξαγωγή των συνεντεύξεων υποψηφίων για την επιλογή Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αναμορφωμένοι πίνακες υποψήφιων Διευθυντών Δ/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας μετά την εξέταση των ενστάσεων

Κοινοποίηση πινάκων υποψηφίων Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας

Διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Μη αναγνώριση προϋπηρεσίας σε προγράμματα Άθλησης για Όλους και Αναπτυξιακού Αθλητισμού των Ο.Τ.Α.

Σελίδες

Εγγραφή στο ΔΔΕ Ευρυτανίας RSS