Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης με θέμα "Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου"

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ Β΄ 2758/01-09-2016 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 136680/Δ2/25-08-2016 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Τροποποίηση-συμπλήρωση της με αριθ. 94588/Δ2/09-06-2016 υπουργικής απόφασης με θέμα: ?Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου? (Β΄ 1670)».

Σημειώνεται ότι στο μάθημα Ιστορία Κοινωνικών Επιστημών περιλαμβάνεται σε Α΄ Ανάθεση και ο κλάδος ΠΕ13 που εκ παραδρομής βρισκόταν σε Β΄ Ανάθεση στο ανωτέρω σχετικό.

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: