Ενημέρωση σχετικά με μετεγγραφές μαθητών Λυκείου

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το αρ. 32 του Ν.4415/2016 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 159 τ.Α΄/6-9-2016, «Οι μαθητές δικαιούνται μία μόνο μετεγγραφή κατά το ίδιο σχολικό έτος από τάξη Γενικού Λυκείου σε τάξη Επαγγελματικού Λυκείου και αντίστροφα, εφόσον το αρχικό λύκειο προέλευσης ή τελικό λύκειο υποδοχής είναι εσπερινό. Ειδικά, οι μαθητές της Β ? τάξης του Ημερήσιου ή Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου μετεγγράφονται στην Β ? τάξη του Εσπερινού Γενικού Λυκείου».

 

Δείτε το σχετικό έγγραφο

 

 

Tags: