Ενημέρωση για τη λειτουργία νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας

Σας ενημερώνουμε ότι από το σχολικό έτος 2016-2017 λειτουργεί νέα ηλεκτρονική υπηρεσία του «Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων ?Διόφαντος?», μέσω της οποίας οι σχολικές μονάδες ενημερώνονται για τον Κατάλογο Βιβλίων που διανέμονται για το σχ. έτος 2016-17 ανά Βαθμίδα/ Τάξη/ Μάθημα.

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: