Οδηγίες για τη διδασκαλία της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής και της Οικιακής Οικονομίας στο Γυμνάσιο για το σχολ. έτος 2016 ? 2017

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 35/2016 του Δ.Σ) σας ενημερώνουμε ότι για το σχολικό έτος 2016-2017 για τη διδασκαλία των μαθημάτων:

1. Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, (Γ΄ Ημερήσιου και Γ΄ Εσπερινού Γυμνασίου)

2. Οικιακή Οικονομία, (Α΄ Ημερησίου Γυμνασίου)

ισχύουν οι  οδηγίες που θα βρείτε στο σχετικό αρχείο

Tags: