Ενημέρωση Σχολικού Συμβούλου για τα νέα Προγράμματα Σπουδών στο μάθημα των Θρησκευτικών Γυμνασίου και Λυκείου

Από το σχολικό έτος 2016-17, για τη διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών, σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, εφαρμόζεται το νέο Πρόγραμμα Σπουδών, τόσο για τα Θρησκευτικά Δημοτικού - Γυμνασίου (Απόφαση 143575/Δ2/07-09-2016, ΥΕΚ 2920Β΄/13.09.2016) όσο και Λυκείου (Απόφαση 143579/Δ2/07-09-2016, ΥΕΚ 2906Β΄/13.09.2016).

Δείτε τις σχετικές οδηγίες

Tags: