Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων Πολιτική Παιδεία και Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών στο Ημερήσιο και Εσπερινό ΓΕΛ για το σχολ. έτος 2016 ? 2017

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 35/2016 του Δ.Σ) σας ενημερώνουμε ότι τις  για το σχολικό έτος 2016-2017 και για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων:

Πολιτική Παιδεία, (Α΄ Ημερήσιου ΓΕΛ και Β΄ Εσπερινού ΓΕΛ), Πολιτική Παιδεία, (Β΄ Ημερήσιου ΓΕΛ και Γ΄ Εσπερινού ΓΕΛ) και Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών, (Β΄ Ημερήσιου ΓΕΛ - Oμάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών και Γ΄ τάξη Εσπερινού ΓΕΛ - Oμάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών) ισχύουν οι οδηγίες που θα βρείτε εδώ.

Tags: