Ενημέρωση σχετικά με μετεγγραφές μαθητών Λυκείου

Mε αφορμή ερωτήματα που δέχεται η υπηρεσία μας σχετικά με μετεγγραφές μαθητών Λυκείου σας επισημαίνουμε ότι για τυχόν μετεγγραφές που ήδη πραγματοποιήθηκαν πριν τη δημοσίευση του Ν.4415/2016 (Α΄159) και εμπίπτουν στις διατάξεις του αρ.32 του Ν.4415/2016 (Α΄159) εφαρμόζεται και για αυτές η ανωτέρω διάταξη του νόμου.

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: