Έγκριση διεξαγωγής του 15ου Μοντέλου Ηνωμένων Εθνών Θεσσαλονίκης (15th Thessaloniki Model United Nations) ? Δεκέμβριος 2016

Σας ενημερώνουμε ότι έχει εγκριθεί η διεξαγωγή του 15ου Μοντέλου Ηνωμένων Εθνών Θεσσαλονίκης (15th Thessaloniki Model United Nations) που θα πραγματοποιηθεί στις 9, 10 και 11 Δεκεμβρίου 2016, στις εγκαταστάσεις της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής στη Θεσσαλονίκη.

Δείτε το σχετικό έγγραφο, το πρόγραμμα, τη θεματολογία και τις πληροφορίες

Tags: