Ενημέρωση σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με την πιλοτική εφαρμογή προγράμματος Διαδραστικής-Βιωματικής Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης

Σας ενημερώνουμε ότι έχει εγκριθεί η υλοποίηση του πιλοτικού Προγράμματος «Διαδραστικής-Βιωματικής Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης» που έχει αναλάβει το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης(Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), στο πλαίσιο της Πράξης «Πιλοτική Εφαρμογή Διαδραστικής-Βιωματικής Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης του επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Δείτε περισσότερα στο σχετικό έγγραφο και στην ενημερωτική επιστολή

Tags: