Τροποποίηση του με αρ. πρωτ. 159609/Δ2/28-09-2016 εγγράφου του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα «43o Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλολόγων»

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα (Αίθουσα Τελετών της Ενώσεως Κωνσταντινουπολιτών) στις 10, 11 και 12 Νοεμβρίου 2016 αντί στις 12, 13 και 14 Νοεμβρίου 2016.

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: