Εγγραφή στην Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών, κλάδων/ειδικοτήτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, και τροποποιήσεις αποφάσεων εγγραφής στην Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών