Ύλη και οδηγίες για τα μαθήματα Εφαρμοσμένων τεχνών, Μηχανολογίας και Δίκτυα των ΕΠΑΛ