Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενών θέσεων Μελών Παι? δαγωγικών Ομάδων (Π.Ο.) στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Στυλίδας ? Υπάτης, Άμφισσας και Καρπενησίου

Καλούμε τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης που κατέχουν οργανική θέση ή βρίσκονται στη διάθεση ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ της Στερεάς Ελλάδας, να υποβάλουν εφόσον επιθυμούν, αίτηση προς την Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας μέσω των οικείων Δ/νσεων Εκπ/σης, προκειμένου να αποσπαστούν σε κενές θέσεις μελών των Παιδαγωγικών Ομάδων των Κ.Π.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Προθεσμία υποβολής αίτησης μέχρι την Τετάρτη 19?10?2016.

Δείτε περισσότερα στο σχετικό έγγραφο

Tags: