Διαδραστική πλατφόρμα Νέων Ελληνικών της Α΄ και Β΄ τάξης ΕΠΑΛ

Ενημερώνονται οι Σχολικοί Σύμβουλοι Φιλολόγων (ΠΕ02) και οι φιλόλογοι που υπηρετούν σε ΕΠΑΛ ότι από την «αρχική σελίδα» της ιστοσελίδας του ΙΕΠ έχουν πρόσβαση σε  διαδραστική πλατφόρμα που λειτουργεί για τα Νέα Ελληνικά  της Α΄ και Β΄ Τάξης  ΕΠΑΛ (ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α' και Β' ΕΠΑΛ).  Σε αυτήν έχουν αναρτηθεί τα θεσμικά κείμενα (προγράμματα σπουδών και οδηγίες διδασκαλίας) καθώς και υποστηρικτικό υλικό (ενδεικτικές προτάσεις για σενάρια διδασκαλίας), το οποίο εμπλουτίζεται συνεχώς. 

Τέλος, σε αυτή την πλατφόρμα υπάρχει ένα κέντρο υποστήριξης (help desk), όπου μπορούν να απευθύνονται οι σχολικοί σύμβουλοι, μεταφέροντας και ερωτήματα των εκπαιδευτικών που βρίσκονται στην ευθύνη τους.

Δείτε το σχετικό έγγραφο

 

Tags: