Εγγραφή στην Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών, κλάδων/ειδικοτήτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Τροποποίησης απόφασης εγγραφής στην Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών