Έγκριση διεξαγωγής του 7ου Μαθητικού Συνεδρίου (PSMUN) στα Εκπαιδευτήρια «Ο ΠΛΑΤΩΝ» - Μάρτιος 2017

Τα σχολεία που επιθυμούν να συμμετάσχουν θα μεριμνήσουν για την έγκριση συμμετοχής των μαθητών τους, αποστέλλοντας τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά (αίτηση του διευθυντή του σχολείου, πράξη συλλόγου, πρόγραμμα, ονομαστικό πίνακα μαθητών και σχετική δήλωση κηδεμόνων) στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, έως 16 Δεκεμβρίου 2016.

Στο 7ο Μαθητικό Συνέδριο (PSMUN) στα Εκπαιδευτήρια «Ο ΠΛΑΤΩΝ» μπορούν να συμμετάσχουν σχολεία της Ελλάδας και του Εξωτερικού. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα www.ps-mun.gr και να επικοινωνούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email): info@ps-mun.gr και στο τηλέφωνο 210-60.47.595.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες στο σχετικό έγγραφο

Tags: