Επισκέψεις μαθητών Β?/θμιας Εκπ/σης στο Μουσείο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας για το σχολικό έτος 2016-2017

Σας ενημερώνουμε ότι το Μουσείο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών επαναλειτουργεί στο ισόγειο του Τμήματος Γεωλογίας, στα κτήρια της Πανεπιστημιούπολης (Ιλίσια) από τον Ιανουάριο 2000.

Ο χώρος του Μουσείου αποτελεί χώρο επίσκεψης για τους μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, έτσι ώστε να έρθουν σε άμεση επαφή και να κατανοήσουν αντικείμενα που διδάσκονται στο σχολείο τους, αλλά και να ενημερωθούν σε θέματα περιβάλλοντος και ιστορίας της χώρας μας.

Δείτε περισσότερα στο σχετικό έγγραφο, στο υλικό ξενάγησης και στο αντίστοιχο ενημερωτικό υλικό 

Tags: