ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ: "Η επαγγελματική ανάπτυξη στην προσχολική και σχολική ηλικία"

Το Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας 

προσκαλεί τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης να συμμετέχουν στην ανωτέρω επιμορφωτική συνάντηση κατά την οποία θα συζητηθούν τα παρακάτω ειδικότερα θέματα :

«Η Αγωγή Σταδιοδρομίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση »

Εισηγητής: Παναγιώτης Τριχιάς, Υπεύθυνος Σ.Ε.Π. του ΚΕ.ΣΥ.Π.

« Η επαγγελματική ανάπτυξη μέσω των προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων και του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus + »

 Εισηγητής: Διονύσιος Παρούτσας, Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων Α΄/θμιας Εκπ/σης Ευρυτανίας.

Δείτε το σχετικό έγγραφο

 

Tags: