Εγγραφή στην Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών, κλάδων/ειδικοτήτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Τροποποιήσεις αποφάσεων εγγραφής στην Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών