Κατανομή και προσωρινή ανάθεση επιστημονικής και παιδαγωγικής καθοδήγησης Εκπαιδευτικών σε Σχολικούς Συμβούλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ08

Δείτε την κατανομή στο σχετικό έγγραφο

Tags: