Συμπληρωματικό υλικό (ενδεικτικές ασκήσεις) για την υποστήριξη της διδασκαλίας του μαθήματος «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» της Γ΄ τάξης Ημερήσιου και Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑΛ του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας

Σε συνέχεια της υπ΄ αριθμ. Φ6/160716/Δ4/30-09-2016 (Β΄ 3143) Υπουργικής Απόφασης με την οποία καθορίστηκε η διδακτέα-εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων και της Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2016-17, σας ενημερώνουμε ότι υπάρχει συμπληρωματικό υλικό, το οποίο περιλαμβάνει  ενδεικτικές ? ανά κεφάλαιο - ασκήσεις για το Πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα «ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ» του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας.

Δείτε περισσότερα στο σχετικό έγγραφο

Tags: