Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μαθαίνω να μην Καπνίζω» για την Πρόληψη του Καπνίσματος σε μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Το πρόγραμμα «Μαθαίνω να μην Καπνίζω» έχει ως στόχο την πρόληψη του καπνίσματος και την προαγωγή υγείας των μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μέσα από την ενεργητική και βιωματική μάθηση και θα υλοποιηθεί στις τάξεις Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού, Α΄, Β΄, Γ? Γυμνασίου και στην Α? τάξη του Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου.

Δείτε περισσότερα στο σχετικό έγγραφο

Tags: