Οδηγίες διδασκαλίας για το μάθημα Προσανατολισμού «Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός ? Ασφάλεια & Υγεία στο χώρο εργασίας» της Α΄ τάξης Ημερησίου ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2016-2017

Δείτε τις οδηγίες διδασκαλίας για το μάθημα Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός της Α΄ τάξης Ημερησίου ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2016-2017 στο σχετικό έγγραφο.

Tags: