Γνωστοποίηση Δημοσίευσης Υ.Α. σε Φ.Ε.Κ.: «Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

Σας γνωστοποιούμε ότι η Υπουργική Απόφαση με αρ. πρωτ. 190677/Δ5/10-11-2016 και θέμα: «Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», που καθορίζει την οργάνωση και διεξαγωγή των αθλητικών δραστηριοτήτων στα Σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με αριθμό Φύλλου 3754/21-11-2016,τ. Β΄.

Δείτε το σχετικό έγγραφο και την αντίστοιχη απόφαση

Tags: