Αλλαγή τίτλου εκπαιδευτικού προγράμματος

Σας ενημερώνουμε ότι, κατόπιν του από 13-10-2016 ηλεκτρονικού μηνύματος της Ομάδας Λόγου Παίγνιον στο οποίο αναφέρεται σχετική οδηγία των υπευθύνων της διοργάνωσης της documenta14, αλλάζει ο τίτλος του αναγραφόμενου στο με αρ. πρωτ. Φ13.1/166977/10-10-2016 έγγραφό μας εκπαιδευτικού προγράμματος από «documenta14, Κάσελ: Μαθαίνοντας από την Αθήνα» σε «Στα χνάρια της documenta: Σε παιχνίδια σύγχρονης τέχνης».

Δείτε περισσότερα στο σχετικό έγγραφο

Tags: