Μετεγγραφές μαθητών/τριών

Δείτε όσα ισχύουν σχετικά με το ζήτημα της μετεγγραφής μαθητών/τριών  από τα σχολεία της ημεδαπής προς τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού και αντίστροφα στο σχετικό έγγραφο

 

Tags: