Ανανέωση έγκρισης Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα «Το Δώρο της Βροχής»

Σας ενημερώνουμε ότι έχει εγκριθεί η ανανέωση του προγράμματος «Το Δώρο της Βροχής» για το σχολικό έτος 2016-17, έχοντας υπόψη την υπ? αρ. πρωτ. 1934/11-04-2013 Γνωμοδότηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) [υπ? αριθ. 745/21-03-2013 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.], με την παρατήρηση ότι δεν έχει κάτι αλλάξει στο υλικό για να χρήζει νέας έγκρισης από το ΙΕΠ καθώς έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας με την υπ? αρ. πρ. 16250/Γ7 (08-10-2014) απόφαση.

Δείτε περισσότερα στο σχετικό έγγραφο

Tags: