Έγκριση άδειας συμμετοχής μαθητών ηλικίας 16-18 στη Δράση του Ευρωπαϊκού προγράμματος «Jean Monnet Projects» με τίτλο «Include European Union Values-IncludU

Σας ενημερώνουμε ότι, εγκρίθηκε η υλοποίηση του προγράμματος «Jean Monnet Projects» με τίτλο «Include European Union Values-IncludU» σε επιλεγμένες σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Λύκεια) του Πειραιά, της Θεσσαλονίκης και της Μυτιλήνης με επιστημονική υπεύθυνη την Επίκουρη Καθηγήτρια Φωτεινή Ασδεράκη, κάτοχο έδρας Jean Monnet για τις Ευρωπαϊκές πολιτικές για την Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Έρευνα και Καινοτομία. 

Δείτε περισσότερα στο σχετικό έγγραφο

Tags: