Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς σχετικά με μετάβαση, διαμονή και επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών προς το/και από το Στρασβούργο, στο πλαίσιο του Προγράμματος EUROSCOLA

Προσκαλούνται Γραφεία Γενικού Τουρισμού με ειδικό σήμα και άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ σε ισχύ, να καταθέσουν στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας (Αρκαδίου 8, Λαμία, 35100, 3ος όροφος, υπόψη κ. Χρίστου Πουτουρούδη) σφραγισμένη προσφορά κατά το χρονικό διάστημα από 2 Δεκεμβρίου 2016 έως και τις 16 Δεκεμβρίου 2016, ώρα 12:00 το μεσημέρι. Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή ταχυδρομικά, αρκεί να διασφαλιστεί ότι θα έχουν παραληφθεί από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας έως τις 16 Δεκεμβρίου 2016, ώρα 12:00 το μεσημέρι.

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: