Έγκριση χορήγησης ερωτηματολογίου σε μαθητές στο πλαίσιο υλοποίησης του εκπαιδευτικού Προγράμματος ΄Νοιάζομαι και Δρω΄

Σας ενημερώνουμε ότι εγκρίθηκε η χορήγηση ερωτηματολογίων σε μαθητές της Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ τάξης Δημοτικών, καθώς και σε μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα «Νοιάζομαι και Δρω», κατά το σχολικό έτος 2016-17, με στόχο τη μέτρηση της κατανόησης των αντιλήψεων των μαθητών σχετικά με τον εθελοντισμό και την αλληλεγγύη, ώστε να συγκεντρωθούν δεδομένα σχετικά με τον αντίκτυπο του εν λόγω Προγράμματος.

Δείτε περισσότερα στο σχετικό έγγραφο

Tags: